+86-760-87808162sales@gatesea.com

За нас

Начало > ГАРАНЦИЯ

Гаранция

Sunwebcam гарантира, че камерата няма да има неизправности и дефекти както в материалите, така и в изработката за дванадесет (12) месеца от датата на покупката ("Гаранционен период"). Sunwebcam ще поправи или замени по свое усмотрение камерната система, ако не функционира правилно по време на гаранционния период, при условията и / или ограниченията, посочени тук. Такъв ремонт или подмяна е вашето единствено средство за защита по тази Ограничена гаранция.

Премахването на защитната ключалка от задния капак на Устройството автоматично ще анулира гаранцията, освен ако SUNWEBCAM не поиска от Крайния потребител да го премахне за отстраняване на неизправности.

ГАРАНЦИИ СЛЪНЧЕБАМ

Слънчев панел - 2 години ограничена гаранция за строителството

Батерия - 2 години ограничена гаранция

Камера - 2 години ограничена гаранция

Тази Ограничена гаранция не покрива следното:

(1) всеки дефект или повреда в системата на камерата, която възниква поради неправилното използване на камерната система;

(2) всеки дефект или повреда в камерата, която възниква поради ремонт, модификация или друга подобна дейност след закупуването на камерната система;

(3) всеки дефект или повреда в системата на камерата, която възниква в резултат на транспортиране, отказване, шок или друга подобна дейност след закупуването на камерната система;

(4) всеки дефект или повреда в системата на камерата, която възниква поради невнимателно или неправилно съхранение или неправилна употреба или поддръжка на камерната система;

(5) всеки дефект или повреда в камерата, която възниква поради чужди предмети като мръсотия, мръсотия, пясък, вода или течности, които навлизат във вътрешността на камерната система.

Условия за покупка

Чрез закупуването на Системата за камера SunWeb, крайният потребител или клиентът се съгласява с всички условия, които се намират в документа "Условия за покупка".

Тези Общи условия не могат да бъдат променяни, допълвани или изменяни с използването на други документи. Всеки подобен опит ще бъде нищожен, освен ако не е договорено друго в писмено споразумение, подписано от End User и Gatesea Technology Limited

Ако някоя от разпоредбите на Общите условия се счита за невалидна по силата на който и да е закон, правило, ред или правило на което и да е правителство или окончателно решение на който и да е държавен или федерален съд, тази невалидност не засяга изпълняемостта на всяка друга разпоредба от тези условия.

Таксуване / Плащане

Sunwebcam приема банкови преводи, Paypal и Western Union.

Съхранение на изображения

Всички изображения ще се съхраняват в базата данни на Sunwebcam за период от една година (365 дни) от крайната дата на месечната услуга за камера. Всички изображения ще бъдат изтрити от базата данни тридесет (30) дни след невъзможността за зареждане на кредитната карта във файла.

Сигурност на изображенията

Всички изображения, които са съхранени в сигурната база данни на Sunwebcam, са достъпни само за крайния потребител и са защитени от поверителността чрез потребителското име и паролата.

Безжична услуга

Sunwebcam използва различни покривни карти, базирани на компютъризирани, математически прогнози за очакваното покритие. Непосредствените ниско разположени райони имат тенденция да имат периодично покритие поради терена. Действителната площ на покритие може да се различава от тази, показана на картите за покритие, а покритието може да се повлияе от такива неща като времето, листа, сгради и други фактори. Sunwebcam не гарантира покритие и покритието подлежи на промяна. В сградите покритието ще бъде неблагоприятно повлияно от дебелината на стената / материала и местоположенията в сградата (т.е. мазета и подземни места).

Инсталация и поддръжка

Крайният потребител е отговорен за инсталирането на SunWeb Camcam System на подходящо място за работа. Отговорността на крайния потребител е да инсталирате и тествате системата SunWeb Cameras System според всички местни кодове и изисквания. Инструкции за инсталиране можете да намерите на уеб сайта Sunwebcam Youtube на отделните продуктови страници под "Инсталация".

Приложим закон

Освен ако не е посочено друго, мястото и избора на закон за тези Общи условия се уреждат от законите на основното място на дейност на Gatesea Technology Limited.

Всички права върху интелектуална собственост и други материали, собственост на Sunwebcam, включително, но не само, търговски марки, патенти, висящи патенти, вграден софтуер, сървърни софтуер и хардуер, остават изключителна собственост на Gatesea Technology Limited

Гаранция

Gatesea Technology Limited гарантира, че Camera System няма да има проблеми и дефекти в материалите и изработката за 12 (12) месеца от датата на покупката ("Гаранционен период"). Sunwebcam ще поправи или замени по свое усмотрение камерната система, ако не функционира правилно по време на гаранционния период, при условията и / или ограниченията, посочени тук. Такъв ремонт или подмяна е вашето единствено средство за защита по тази Ограничена гаранция.

Премахването на защитната ключалка от задния капак на устройството автоматично ще анулира гаранцията, освен ако Sunwebcam не поиска от Крайния потребител да го премахне за отстраняване на неизправности.

Ако нещо не е наред с камерата система, изпратете пощенски платени с кратко писмено описание на проблема, за да:
Gatesea Technology Limited

Сграда 9, Електронен парк, Южен Фушан Road, град Джоншан, Гуандун, Китай

Тази Ограничена гаранция не покрива следното:

· Всеки дефект или повреда в системата на камерата, която възниква поради неправилното използване на камерата;

· Всеки дефект или повреда в камерата, която възниква поради ремонт, модификация или друга подобна дейност след закупуването на камерната система;

· Всеки дефект или повреда в системата на камерата, която възниква в резултат на транспортиране, отказване, шок или друга подобна дейност след закупуването на камерната система;

· Всеки дефект или повреда в камерата, която възниква поради невнимателно или неправилно съхранение или неправилна употреба или поддръжка на камерната система; и

· Всеки дефект или повреда в камерата, която възниква поради чужди предмети като мръсотия, мръсотия, пясък, вода или течности, които навлизат във вътрешността на камерата.

При "не" такса, Sunwebcam ще провери камерата и ще се свърже с вас в рамките на седемдесет и два (72) часа, за да даде резултатите от нашата проверка. Ако системата на камерата е повредена по начин, който гаранцията "не покрива" (т.е. повредата, настъпила в резултат на злоупотреба с камерата), Sunwebcam ще определи разходите за фиксиране на камерата и ще съобщи тази сума на Краен потребител. При поискване от крайния потребител, Sunwebcam ще поправи повредените компоненти на камерната система, които могат да бъдат ремонтирани, както е определено по решение на Sunwebcam, при условие, че Sunwebcam ще таксува на краен потребител $ 75 на час плюс цената на материала. При получаване на плащане за ремонта, ако има такава, Системата за камери ще бъде изпратена обратно на крайния потребител за сметка на Sunwebcam.

Ограничена отговорност

Крайният потребител се съгласява, че използването или намерението на Системата за камери е единствено рискът на крайния потребител. При никакви обстоятелства, включително небрежност, Gatesea Technology Limited, нейните офицери, агенти или други лица, участващи в създаването, производството или разпространението на камерната система, не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от използването на невъзможност за използване на системата на камерата; или които произтичат от грешки, пропуски, прекъсвания, заличаване на файлове, грешки, дефекти, закъснения в работата или предаване или каквито и да било пропуски в изпълнението, независимо дали са ограничени или не само до актове на Бог или Природа, комуникационни неуспехи, кражби, унищожаване или неоторизиран достъп до записи, програми или услуги. Независимо от горното, изключителните средства за защита на крайния потребител за всички вреди, загуби и причини за действие, независимо дали са по договора, деликт, включително небрежност или по друг начин, не трябва да надвишават общата сума на долара, която Крайният потребител е платил за Системата за камери.

Нито Gatesea Technology Limited, нейните служители, филиали, агенти, доставчици на информация от трети страни, търговци, лицензодатели или други подобни, гарантира, че услугата Camera System няма да бъде прекъсната или без грешки; нито дават никаква гаранция относно резултатите, които могат да бъдат получени от използването на камерната система.

Законна цел

Крайният потребител може да използва Sunwebcam само за законни цели. Използването на материали, които нарушават федерален, държавен или местен закон, е забранено. Това включва, но не се ограничава само с материали със защитени с авторски права материали, законно преценени като заплашителни или нецензурни, порнографски, нецензурни или материали, защитени от търговски тайни.

обезщетение

Крайният потребител се съгласява да обезщети Gatesea Technology Limited срещу отговорност за каквато и да е употреба на камерата. Крайният потребител също така се съгласява да защитава, обезщетява, съхранява и задържи Gatesea Technology Limited неоснователно от всякакви искания, задължения, загуби, разходи и искове, включително разумни адвокатски хонорари, които се твърди, че Gatesea Technology Limited, неговите агенти, клиенти, офицери и служители, които могат да възникнат или да произтекат от всяка услуга, предоставена или извършена или договорена за изпълнение, или камеризирана система, продадена от Клиента, неговите агенти, служители или възложители.

Крайният потребител също така се съгласява да защитава, обезщетява и обезщетява Gatesea Technology Limited срещу пасиви, произтичащи от (i) всяко нараняване на лице или имущество, причинено от камерни системи, продадени или разпространявани по друг начин от крайния потребител във връзка с използването на системата ; (ii) всеки материал, доставен от Клиента, който нарушава или твърди, че нарушава авторските права на трета страна; (iii) нарушаване на авторски права и (iv) каквато и да е дефектна камерна система, която Клиентът е продал във връзка с използването на камерната система.

1.png